Erfgoed

86 deelnemers hebben hun mening gegeven over de waarde van verschillende gebouwen en de mate waarin het militaire karakter van Kranenburg behouden moet blijven in nieuwe gebouwen en het openbare gebied.

Over het algemeen wordt de mess als erg waardevol beschouwd, bijna de helft van de deelnemers beoordeelt de Mess als "Erg waardevol" (47.7%). Slechts een kleine minderheid vindt het niet waardevol (4.7%). Het sportgebouw wordt wisselend beoordeeld, waarbij meer dan een derde (34,9%) het als "Niet waardevol" beoordeelt.

De Grebbebergzaal met leslokalen en de leslokalen ondersteuning infanterie wordt door de meerderheid als waardevol gezien. Het kantoorgebouw voor officieren en garages voor subeenheden, evenals het stafgebouw van de infanterieschool, krijgen gemengde beoordelingen, waarbij sommige deelnemers ze als waardevol beschouwen en anderen minder. Een meerderheid (58,1%) is voor het behoud van het hekwerk rondom Kranenburg, 34,9% vindt dat het hek op zijn minst gedeeltelijk behouden moet blijven.

Wat betreft het behoud van het militaire karakter van Kranenburg, is er een duidelijke trend dat veel mensen willen dat dit karakter behouden blijft, zowel in de nieuwe gebouwen als in het openbare gebied. Er zijn echter ook meningen die minder belang hechten aan het behouden van dit militaire karakter.

Samenvattend lijkt er een sterke voorkeur te zijn voor het behouden van de Grebbebergzaal en het hekwerk. De meningen over de andere gebouwen en faciliteiten zijn verdeeld. Het behoud van het militaire karakter in nieuwe ontwikkelingen en het openbare gebied wordt over het algemeen ondersteund, maar er is een redelijke minderheid die hier minder waarde aan hecht.