Landstede op Kranenburg

In totaal hebben 72 deelnemers meegedaan aan een vragenlijst over het thema Landstede op Kranenburg. Uit de resultaten van de vragenlijst over Landstede op Kranenburg blijkt dat circa twee derde van de deelnemers het niet als meerwaarde ziet dat een opleiding met een defensiekarakter wordt gehuisvest in de woonwijk Kranenburg.

Het gebruiken van de openbare ruimte door studenten van Landstede, vindt ongeveer 51% een goed idee, 24% zit in het midden en 11% vindt het geen goed idee. Niet veel mensen maken zich zorgen over het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte.

Circa twee derde van de deelnemers stelt voor om minder dan 12,5% van Kranenburg te gebruiken voor de huisvesting van Landstede.