Leefomgeving

In totaal hebben 215 deelnemers hun mening gegeven over verschillende vragen en stellingen over de leefomgeving op Kranenburg. Uit de resultaten blijkt dat de meeste mensen (69,3%) het er niet mee eens zijn om vooral lage bebouwing (eengezinswoningen) te bouwen. Een groot deel van de deelnemers (88,4%) is het ermee eens dat een deel van de bebouwing wat hoger mag zijn om ruimte te maken voor openbaar groen en water. Een referentiekader hierin is de hoogte van het Landstede- gebouw aan de kant van de Mecklenburglaan.

Het merendeel van de deelnemers is het eens met de stelling dat Kranenburg geschikt is voor een meer hoogstedelijke ontwikkeling. Ook vinden de meeste deelnemers het belangrijk dat saamhorigheid onder de bewoners bijzondere aandacht krijgt om(bijvoorbeeld) eenzaamheid tegen te gaan. Het overgrote deel van de deelnemers is het eens met de stelling dat mensen uit verschillende leeftijdscategorie├źn bij elkaar kunnen wonen.

De meeste deelnemers zien graag dat Kranenburg groen blijft. De openbare ruimte moet uitnodigen om elkaar te ontmoeten, te sporten en te bewegen. Belangrijke functies in de wijk zijn: een sportveld, buurtmoestuin en ontmoetingsplekken. De meeste deelnemers maken zich niet veel zorgen over overlast bij ontmoetingsplekken in de wijk.

Een groot deel van de deelnemers vindt het belangrijk dat mensen van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten in de openbare ruimte. Ze voelen zich veiliger als veel mensen gebruikmaken van de openbare ruimte.

De Mess wordt gezien als een meerwaarde voor de woonwijk Kranenburg. De meeste deelnemers zien graag kleinschalige horeca en zaalverhuur toegevoegd worden aan de Mess.

Wat betreft woningtypes spreken eengezinswoningen en appartementen het meeste aan. De meeste mensen (80,5%) vinden het belangrijk dat goedkope en duurdere woningen zoveel mogelijk door elkaar worden gebouwd. Wat betreft het aanbieden van casco appartementen als woonconcept, zijn de meningen overwegend positief. Een groot deel van de deelnemers vindt het belangrijk dat er ruimte is om in of rondom het huis te kunnen werken en zien ze mogelijkheden voor fysieke dienstverlening, kantoorfuncties en creatieve maakindustrie als werkfuncties aan huis op Kranenburg.