Mobiliteit

98 deelnemers hebben meegedaan aan een vragenlijst over het thema mobiliteit op Kranenburg. De resultaten van de enquête laten zien dat de meerderheid (53,1%) van de deelnemers van mening is dat het behouden van de vijf toegangen tot Kranenburg de beste optie is voor de veiligheid. Wat betreft de zorgen over de toegenomen hoeveelheid pakketbezorgers, is er een verdeelde mening, waarbij sommige mensen zich veel zorgen maken en anderen zich geen zorgen maken.

Verder zijn de meeste mensen het eens met het STOMP-principe, dit staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto. De prioriteit wordt in die volgorde gesteld. Een grote meerderheid (77,6%) vindt dat het aantal benodigde auto's verminderd kan worden door het gebruik van deelauto's te stimuleren. Zo’n 54% is het eens met de stelling dat de bewoners van Kranenburg maar één auto mogen hebben.

Daarnaast zijn er grote meerderheden die het eens zijn met het stimuleren van deelmobiliteit, het gebruik van openbaar vervoer, het creëren van extra ruimte voor voetgangers en fietsers. Tot slot zijn de meeste mensen het eens dat het hebben van een fiets- en wandelroute door Kranenburg een meerwaarde zou zijn en dat de binnenstad goed bereikbaar is per fiets en te voet.