Commissie ruimte is positief

De commissie Ruimte heeft in haar vergadering van donderdag 8 juni de scenariostudie en het participatieplan Kranenburg besproken.

Wethouder Edwin Enklaar lichtte beide onderwerpen toe en heeft de vragen van de commissie en inspreekster van de stichting Knarrenhof beantwoord. Wil je weten wat er is gezegd en welke vragen er zijn gesteld?  Kijk en luister de agendapunten 6 en 7 terug via Notubiz. Beide onderwerpen worden donderdag 6 juli ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het is leuk te melden de commissie erg enthousiast was over het participatieplan Kranenburg.