‘Dan komen er ook meer jongeren in de buurt, dat is wel leuk’

Astrid Luitjes (50) en haar zoon Vincent van de Kamp (12)

Astrid: ‘Wij wonen aan de Oranjelaan en zijn directe buren van Kranenburg. Ik ben ook vrijwilliger bij de MESS, dus we hebben dubbele interesse. Dat er gebouwd gaat worden achter ons huis weten we eigenlijk al jaren. Ik hoop gewoon op een mooie wijk, met een mix aan woningen. Dus huizen voor alle doelgroepen, want iedereen zoekt woonruimte. Ik heb net gelezen dat er veel aandacht is voor de leefomgeving. Dat spreekt mij aan, want je kunt er een hele fijne en veilige plek van maken. Er zijn veel oude bomen die hopelijk blijven staan. Daar moeten ze echt goed rekening mee houden tijdens de bouw. Kranenburg is nu nog een beetje een afgesloten terrein, maar straks voor iedereen toegankelijk. Dat vind ik een echte vooruitgang.’

Vincent: ‘Ik kom er nu niet zo vaak, behalve bij de Mess. Er staan overal hekken, dus dat is wel jammer. Straks is dat anders. Ik vind het eigenlijk wel goed dat er iets nieuws komt. Als er nieuwe woningen staan, dan komen er ook meer jongeren in de buurt. Dat is wel leuk. Meer mensen van mijn leeftijd. Ook vind ik het belangrijk dat er iets blijft staan dat herinnert aan de kazerne. Want dat hoort gewoon bij die plek. Maar ik heb er nog niet echt een beeld bij. Ik denk vooral: als iedereen er maar blij van wordt.