Renovatie Mess op Kranenburg

In nauwe samenwerking tussen de Stichting Mess Harderwijk is er voorlopig ontwerp opgesteld voor renovatie van de voormalige officiersmess.

Eind 2020 is de gemeente eigenaar geworden van het voormalige kazernecomplex Kranenburg-Noord. Op dit terrein is onder meer de voormalige officiersmess gesitueerd. De staat van het gebouw is slecht en om het pand/gemeentelijk monument te kunnen behouden en verhuren is groot bouwkundig onderhoud nodig. Het college heeft in 2021 besloten tot voorbereidingen. Deze week heeft zij het ontwerp gekozen. Dit collegebesluit wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

In nauwe samenwerking tussen de Stichting Mess Harderwijk (gebruiker) en de gemeente (eigenaar) is door HOH architecten te Amsterdam een voorlopig ontwerp opgesteld voor renovatie van de voormalige officiersmess, met als uitgangspunt het behouden en versterken van de historische karakteristieken van het gebouw.

Meerdere functies

Het ontwerp laat meerdere functies zien: een ontmoetingsruimte (voor bijvoorbeeld dansavonden, lezingen, optredens) met (semi)professionele keuken, het behoud van de zogenaamde generaalsbar, een tentoonstellingsruimte, een werkruimte met flexplekken, vergaderruimten, atelierruimten en een werkplaats. Ook terrassen en een tuin in de directe nabijheid van het pand maken onderdeel uit van de renovatie. De kosten voor de renovatie zijn circa 3,1 miljoen euro, exclusief btw. Daarmee wordt het wel een gebouw dat een belangrijke functie en plek heeft in de verdere ontwikkeling van Kranenburg Noord. En krijgt het gebouw de waardering die het verdient.

Belangrijk voor de wijk

Door de uitbreiding van het pand en de gebruiksmogelijkheden, draagt het plan bij aan beleving én levendigheid van de wijk. De voormalige mess wordt een mooie plek om samen te komen. Daarom wil het college verder gaan dan alleen het noodzakelijke bouwkundig onderhoud.