Kranenburg straks

Kranenburg wordt niet zomaar een woonwijk. Het wordt een levendige stadswijk met volop ruimte voor wonen, werken, onderwijs, ontspaning, cultuur en natuur. Een prachtige plek om volop te genieten van het leven.

Op dit moment werken we aan een gebiedsvisie/ontwikkelkader voor Kranenburg. Hierin leggen we de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling vast. We stellen uitgangspunten vast voor Kranenburg. De gebiedsvisie is ook leidend voor de gemeente om plannen te beoordelen op een goede ruimtelijke ordening. We maken hierbij keuzes over woningbouw, natuur, verkeer en duurzame energieopwekking. Dit doen we samen met omwonenden, bedrijven en andere partijen.

Een eerste aanzet verwachten we begin 2024 te presenteren en te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Praat mee, denk mee, doe mee.

We vinden jouw inbreng belangrijk. Praat en denk je met ons mee? Dat kan op verschillende manieren en momenten.

Doe je mee?