2024 Masterplan

De uitgangspunten uit het ontwikkelkader werken we verder uit. Ook kijken we naar globale posities van gebouwen en inrichting van de openbare ruimte. Het masterplan vormt de basis voor verdere stedenbouwkundige plannen.

Net als bij het ontwikkelkader, neemt de gemeenteraad een besluit en wordt het masterplan vastgesteld.