2023 - 2024 Ontwikkelkader

We beginnen met het maken van uitgangspunten voor de toekomst van Kranenburg. We kijken naar de hoeveelheid woningen en maatschappelijke functies, maar ook naar onderwerpen als duurzaamheid, mobiliteit en de openbare ruimte.

De uitgangspunten en ambities voor Kranenburg vatten we samen in het ontwikkelkader. Dit document leggen we aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming.