2025 - 2026 Voorbereidingsfase

Voordat de schop de grond in kan, maken we een omgevingsplan en verlenen we omgevingsvergunningen. In het omgevingsplan staan de regels voor het bouwen op Kranenburg en het gebruiken van Kranenburg. We sluiten ook contracten af met ontwikkelaars die de gebouwen gaan bouwen.