2026 Uitvoeringsfase

Zo, nu kunnen we beginnen met bouwen. Kranenburg wordt bouwrijp gemaakt en nadat de gebouwen er staan, maken we Kranenburg woonrijp. Dat betekent dat de openbare ruimte wordt ingericht. Zodra dat klaar is, hebben we een aanwinst erbij voor Harderwijk!