2025 Planvorming

We maken een stedenbouwkundig plan, maar ook een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en daarnaast een beeldkwaliteitsplan. Kranenburg begint echt vorm te krijgen. We kijken naar de bouwvolumes en de hoogtes. Ook leggen we vast waar de verschillende functies komen.