Duurzaamheid

89 mensen hebben deelgenomen aan de vragenlijst over duurzaamheid op Kranenburg. Uit de resultaten van de vragenlijst over duurzaamheid op Kranenburg blijkt dat de meeste mensen (82%) zich zorgen maken over klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. Ze vinden dat er meer aandacht moet worden besteed aan deze onderwerpen op Kranenburg. Wat betreft maatregelen tegen hitte, vinden veel mensen het belangrijk om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden en groene daken te maken. Ook vinden ze dat er regels mogen worden opgesteld over de maximale oppervlakte van bestrating in privétuinen om hitte te verminderen.

Als maatregelen tegen wateroverlast worden wadi's en ondergrondse waterberging het meest genoemd. Daarnaast geven veel mensen aan dat ze zich prettiger zouden voelen in een groene omgeving. Ze verkiezen zelfs een boom voor hun deur boven een parkeerplaats. De meeste mensen vinden het behoud van gezonde grote bomen belangrijk, zelfs als dit betekent dat er minder woningen kunnen worden gebouwd. Verder blijkt dat de meerderheid (73%) geïnteresseerd is in de circulaire economie en dat ze vinden dat dit meer aandacht moet krijgen op Kranenburg. Veel mensen vinden het een goed idee om materialen te hergebruiken in de inrichting van de openbare ruimte en gebouwen.

Ook het gebruik van zonnepanelen wordt positief ontvangen, maar dan wel als dit goed wordt meegenomen in het ontwerp van gebouwen. Een buurtbatterij en een buurt energiesysteem worden ook als positief gezien, maar financiële voordelen spelen hierbij wel een rol.