Gemeenteraad akkoord met ontwikkelkader Kranenburg

Goed nieuws! Vorige week maandag 10 juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwikkelkader voor Kranenburg: een eerste koers voor een nieuwe woonwijk.  De resultaten van het plan kun je lezen in ons participatiejournaal en het ontwikkelkader zelf. Zie hiervoor ons eerdere bericht.

Volgende stap

We gaan nu verder met de volgende stap: de masterplanfase. In deze fase werken we de plannen concreter uit. We gaan dieper in op verschillende onderwerpen en bekijken ook hoe Kranenburg eruit kan komen te zien. Gespreksonderwerpen zijn onder andere de indeling van de wijk, woontypes, groenvoorziening, waterbeheer, plannen voor wegen, fietspaden en parkeervoorzieningen, sport- en spelfaciliteiten. Ook in deze fase betrekken we inwoners, omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden.
We houden jullie op de hoogte van planning en de volgende stappen.