Eerste koers Kranenburg op tafel: Het ontwikkelkader

We zijn blij om de resultaten van het participatietraject over Kranenburg met je te delen. In de periode van 2 november tot en met 4 december hebben inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden input gegeven over de thema's duurzaamheid, leefomgeving, mobiliteit, erfgoed en Landstede op Kranenburg. Deze reacties hebben we gebundeld in een participatiejournaal en zijn opgenomen in het ontwikkelkader van Kranenburg: een eerste koers voor deze nieuwe woonwijk.

Wat waren de ingebrachte ideeën en meningen?

Tijdens de participatiemarkt Kranenburg: ‘Bouwen met Buren’ op 2 november 2023 heeft iedereen actief mee kunnen denken over de betreffende thema’s. Ook online konden inwoners hun mening geven. Hieronder geven we je per thema een korte samenvatting van de resultaten op hoofdlijnen.

Resultaten verwerkt in ontwikkelkader

De resultaten van de participatie zijn samen met andere onderwerpen zoals beleid, onze ambities, wetgeving en financiën verwerkt in een ontwikkelkader voor Kranenburg. In dit document staan op hoofdlijnen de uitgangspunten van het toekomstige Kranenburg. Met het ontwikkelkader geven we inzicht in wat we belangrijk vinden voor deze plek, welke kansen er liggen en hoe het eruit zou kunnen zien.  Ontwikkelkader Kranenburg (pdf, 24 MB)

Wat zijn de vervolgstappen

Nu het ontwikkelkader klaar is leggen we deze voor aan de commissie Stad & Omgeving. Daarna wordt het ontwikkelkader op 6 juni ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra het is vastgesteld, kunnen we verder met de volgende stap, de masterplanfase. In deze fase werken we de kaders uit naar een concreter plan. Ook in deze fase blijven we inwoners betrekken, Samen bouwen we aan een geweldige toekomst voor Kranenburg.

Blijf ook betrokken bij de volgende stappen via onze updates op www.kranenburgharderwijk.nl/praatmee